Over Aan Hogerwal

Aan Hogerwal

Hogerwal is een term uit de zeilsport. Het is de wal waar de wind vandaan komt. Ligt een zeilboot aan hogerwal, dan is wegvaren eenvoudig en in elke richting mogelijk.

Ik help mensen aan hogerwal te komen, hun uitgangspositie te versterken om weer verder te gaan.

Ella Waanders

Ik ben Ella Waanders, eigenaar van Aan Hogerwal. Ik woon in Groningen. Het grootste deel van mijn jeugd heb ik in watersportstad Sneek gewoond.

Mijn opleidingsachtergrond is Arbeids- en Organisatie Psychologie, Personeel & Arbeid, Commerciële Economie en een breed scala aan opleidingen op het gebied van coaching en ontwikkeling.

De laatste 25 jaar ben ik werkzaam geweest in het HR-werkveld. In adviserende rollen, als mobiliteitsspecialist, als coach en als projectleider. Voor organisaties in de profit sector en veel voor de overheid en zorgsector.

Visie en werkwijze

Ik werk vanuit het systemisch fenomenologisch gedachtengoed, al gebruik ik ook andere inzichten en technieken als de situatie daarom vraagt.

‘Systemisch fenomenologisch’ houdt in dat ik met jou ‘uitzoom’ naar het grote geheel, naar de systemen waar jij deel van uitmaakt(e). Vanuit de gedachte dat jouw overtuigingen en gedragspatronen hier hun oorsprong hebben: er was toen een goede reden voor. Als die helder is, is vaak ook duidelijk hoe je nu verder kunt.

Deze manier van werken brengt een proces op gang, waardoor vaak diepgevoelde inzichten ontstaan. Niet alleen op het niveau van het denken, maar ook op gevoelsniveau. Dit maakt dat op dezelfde manier verdergaan meestal geen optie meer is. Dit is voor mij altijd weer heel bijzonder om te zien en aan te mogen bijdragen.

Is dat dan alleen maar zwaar en ‘diep’?

Helemaal niet! In mijn coaching- en trainingstrajecten wordt juist veel gelachen! De insteek is: wat wil je wél en wat heb je nodig om vooruit te komen? Daarbij, mijn ervaring is dat de meeste mensen een fantastisch vermogen hebben tot zelfspot! 

Het eigenlijke doel van mijn trajecten is meer levensvreugde! En tja, soms moet er daarvoor eerst wat opruim-werk plaatsvinden.