ella@aanhogerwal.nl +31(0)620120572

Over Aan Hogerwal

Aan Hogerwal

Hogerwal is een term uit de zeilsport. Het is de wal waar de wind vandaan komt. Ligt een zeilboot aan hogerwal, dan is wegvaren eenvoudig en in elke richting mogelijk.

Ik help mensen aan hogerwal te komen, hun uitgangspositie te versterken om weer verder te gaan.

 

Ella Waanders

Ik ben Ella Waanders, eigenaar van Aan Hogerwal. Ik woon in Groningen. Het grootste deel van mijn jeugd heb ik in watersportstad Sneek gewoond.

Ik heb Arbeids- en Organisatie Psychologie gestudeerd, de Hbo Personeel & Arbeid gedaan en Commerciële Economie. De laatste 25 jaar ben ik werkzaam geweest in het HR-werkveld. In adviserende rollen, als mobiliteitsspecialist, als coach en als projectleider. Voor organisaties in de profit-sector en veel voor de overheid en zorgsector.

Zorgen dat mensen tot hun recht komen, de vrijheid voelen om te zijn wie ze zijn. Daar zet ik me voor in. Mijn aanpak is persoonlijk, invoelend en resultaatgericht. Ik geloof in de veerkracht van mensen, in hun vermogen om hun koers bij te stellen.

Visie en werkwijze

Ik werk vanuit het systemisch gedachtengoed, al gebruik ik ook andere inzichten en technieken als de situatie daarom vraagt.

Systemisch wil zeggen dat ik me richt op jou en op de systemen (groepen) waarvan jij deel uitmaakt. We maken allemaal deel uit van een familiesysteem. Als je werkt maak je ook deel uit van een organisatiesysteem. En je maakt waarschijnlijk deel uit van verschillende sociale systemen, zoals vriendengroepen, sportclubs, e.d.

Gedragspatronen ontstaan in de dynamiek met deze systemen. Dit geldt voor de patronen die je helpen en voor de patronen die je in de weg zitten. Samen met jou kijk ik naar de gedragspatronen en waar ze in feite toe dienen. Op het moment dat je hier inzicht in hebt, wordt ook duidelijk wat je kunt doen om ze te veranderen.

De manier waarop ik werk brengt een proces op gang, waardoor diepgevoelde inzichten ontstaan. Niet alleen op het niveau van het denken, maar ook op gevoelsniveau. Dit maakt dat op dezelfde manier verdergaan meestal geen optie meer is. Je gaat dingen echt anders doen, blijvend.

Back to top