Coaching bij werk- en levensvragen

‘Ik help mensen hun Persoonlijke Stevigheid te ontwikkelen’

Persoonlijke Stevigheid is voor mij: weten wat je waard bent en dat je ertoe doet. Staan voor wie je bent en wat voor jou belangrijk is, keuzes maken. Jezelf sturen, in verbinding met je omgeving.

Stevig staan is aangenaam! Je hebt het gevoel de juiste dingen te doen, ervaart regie en dat geeft rust. Naast dat dit prettig is voor jezelf, heeft het vaak ook een positief effect op anderen: je dwingt respect af, wordt serieus genomen.

Daarnaast, hoe steviger je staat, hoe meer ruimte je waarschijnlijk hebt voor de behoeften van anderen. Dit maakt dat zij zich gezien en gehoord voelen en dat komt je relaties zeer ten goede!

Hoe word je persoonlijk stevig(er)?

Mijn aanpak is tweeledig:

  1. Een stevige basis van zelfkennis. 
  2. Stevig communiceren.

Jezelf kennen is weten wat je mooie en minder mooie kanten zijn, je gedragspatronen  en overtuigingen. En ook wat je gevoeligheden zijn, wat je raakt en waarom dit zo is. Als je hier zicht op hebt, word je minder overgenomen door je emoties en kun je uitstijgen boven je primaire reacties en kiezen hoe je wilt reageren.

Hoe steviger deze basis is, hoe duidelijker het wordt wat belangrijk voor je is en wat je wilt (en niet meer wilt). Je bent steeds beter in staat om keuzes te maken die jou recht doen en aansluiten bij jouw waarden, wensen en mogelijkheden. Dit geeft een gevoel van regie hebben over jezelf en je leven.

Daarnaast is stevig communiceren essentieel, zowel verbaal als non-verbaal. Het gaat om dingen als duidelijk zijn, je uitspreken, grenzen aangeven, houding, manier van spreken, uiterlijke presentatie. Als je stevig communiceert werkt het twee kanten op: je voelt je steviger én je komt steviger over op anderen.

Visie en werkwijze

Voor meer informatie over mijn werkwijze, klik hier.