ella@aanhogerwal.nl +31(0)620120572

Coaching bij werk- en levensvragen

In een aantal gesprekken help ik je weer grip te krijgen op je situatie en te kiezen voor wat goed voor je is. 

Ik werk vooral systemisch, al gebruik ik ook andere inzichten en technieken als de situatie daarom vraagt.

Systemisch wil zeggen dat ik me richt op jou en op de systemen (groepen) waarvan jij deel uitmaakt. We maken allemaal deel uit van een familiesysteem. Als je werkt maak je ook deel uit van een organisatiesysteem. En je maakt waarschijnlijk deel uit van verschillende sociale systemen, zoals vriendengroepen, sportclubs, e.d.

Gedragspatronen ontstaan in de dynamiek met deze systemen. Dit geldt voor de patronen die je helpen en voor de patronen die je in de weg zitten. Samen met jou kijk ik naar je gedragspatronen en waar ze in feite toe dienen. Op het moment dat je hier inzicht in hebt, wordt ook duidelijk wat je kunt doen om ze te veranderen.

De manier waarop ik werk brengt een proces op gang, waardoor diepgevoelde inzichten ontstaan. Niet alleen op het niveau van het denken, maar ook op gevoelsniveau. Dit maakt dat op dezelfde manier verdergaan meestal geen optie meer is. Je gaat dingen echt anders doen, blijvend.

Back to top